Biljetter

Festivalen 2023 kommer att ske i samarbete med flertalet församlingar i Västerviks

kommun. Mer information kommer så snart programmet är fastställt!