Tillgänglighet

De lokaler som används är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

För mer information om tillgänglighet: info@vastervikkammarmusikfestival.se